Din Borgerforening kan gøre en forskel

Foreningens formål, er at varetage byens interesser, foreningen er også talerør og vagthund over for det offentlige, kommunen m.v. til gavn for Lobbæks borgere.

Kom til foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen laver hvert år flere aktiviteter, nogle af de ting der foregår er godt besøgt, andre mindre godt. Husk at bakke op om de aktiviteter foreningen laver, jo flere vi er, jo sjovere er det. Lobbæk skulle gerne fortsat være en by hvor folk har lyst til at bo og flytte til.

Vi henstiller derfor til at man holder opryddet på egen grund, at hæk, hegn og fortov er vedligeholdt,så din ejendom fremtræder i ordentlig stand.

Sørg for at betale dit kontingent, så du med god samvittighed kan deltage i aktiviteterne.

Bestyrelsen: 2021/2022

Formand: Jannik Wagner, mail: jannik1990@live.dk tlf: 28688791

Næstformand: Laila Rasmussen, mail: tupper3702@gmail.com, tlf: 29263814

Kasserer: Danielle Roed Takagi, mail: danielletakagi@gmail.com tlf: 51507257
Ansvarlig for FaceBook

Sekretær: Dorthe Kratmann, mail: dorthekratmann@hotmail.com tlf: 28685817

Best. medl. Mads Kristoffersen, mail: mail@lobbaek.dk tlf: 40306908

Suppleant: Jørn-Ole Kristoffersen mail: jokristoffersen@mail.dk tlf: 51246609

Udlejning: Laila Rasmussen, Olesvej 5, tlf: 29263814 

Borgerforeningens adresse: Jernbanevej 2. 3720 Aakirkeby